0885 935 417, 0894 304 371, 0894 304 372 office@remsi-e.com

Събиране на опасни отпадъци от нефтопродукти.

Събиране на опасни отпадъци от нефтопродукти. Разполагаме с депо за опасни отпадъци. Притежаваме разрешително за събиране на опасни отпадъци издадено от МОСВ

Фирма “Ремси-Е” е в състояние да събира всякакви отпадъци от нефтопродукти и замърсени горива, отработени масла, дъни утайки от резервоари замърсени почви с нефтопродукти.Използваме технологии които са наш патент и разполагаме с необходимата техника. Имаме депо за временно съхрамение на опасни отпадъци в близост до гр.София. В процес е и изграждане на инсталация за обезвреждане на опасните отпадъци.