0885 935 417, 0894 304 371, 0894 304 372 office@remsi-e.com

Почистване на резервоари за горива и технологични съоръжения

Почистване на резервоари за горива и технологични съоръжения

Фирмата е специализирала в почистването на всякакви резервоари от горива от р-ри на транспортни средства до р-ри на складови бази с вместимости до 50000 куб.м. В това число влизат р-ри за бензин, дизелово гориво, пром. гориво, керосин, мазут, креозол, спирт, пропан-бутан, масла, запалителни течности. Вместимостите на резервоарите вида на съхраняваното гориво, както и тяхното разположение определят технологията за почистване. Разполагаме с различни съоръжения, като специални помпи, вакуум цистерни, автоцистерни за светли и тъмни горива, вентилатори, шлангове за горива, пароструйки и др.

За качественото и безопасно почистване на даден резервоар предварително се прави оглед и се изготвя план за работа,  като се взима в предвид изискванията на инвеститора, конкретните условия, и  мерките за безопасност