0885 935 417, 0894 304 371, 0894 304 372 office@remsi-e.com

Измерване на взривоопасни концентрации и изготвяне на протоколи

Измерване на взривоопасни концентрации и изготвяне на протоколи

Фирма “Ремси-Е” извършва измерване на взривоопасни концентрации на газове и прахове с два вида газанализатори,  като изготвя необходимите протоколи  по Приложение № 5 към чл. 103, ал.1 Наши специалисти имат издадено разрешително за измерване на взривоопасни концентрации и изготвяне на протоколи.