0885 935 417, 0894 304 371, 0894 304 372 office@remsi-e.com

ДЕЙНОСТИ

Почистване на резервоари за горива и технологични съоръжения

“РЕМСИ-Е” ЕООД е специализирала в почистването на всякакви резервоари за горива от размери на транспортни средства до складови бази с вместимости до 50000 куб.м.

Ремонт

“РЕМСИ-Е” разполага с високо квалифицирани специалисти извършващи всякакви ремонти по резервоарите – заварки, запушване на течове без огневи работи, монтаж, ремонт и др.

Проектиране и изграждане на складови бази за горива и бензиностанции

Фирма “РЕМСИ-Е” ЕООД разполага с висококвалифициран екип от специалисти и богат опит в проектиране и изграждане на складови бази за горива и бензиностанции.

Събиране и почистване на опасни отпадъци от нефтопродукти. Разполагаме с депо за опасни отпадъци. Притежаваме разрешително за събиране на опасни отпадъци издадено от МОСВ

Разполагаме с необходимото оборудване за почистване на опасни отпадъци от нефтопродукти и замърсени горива, отработени масла, дънни утайки от резервоари и замърсени почви с нефтопродукти.

Събиране, транспорт и унищожаване на бракувани и залежали химикали бои органични и неорганични опасни отпадъци

Разполагаме с валидни разрешителни, издадени от МОСВ за събиране, транспорт и унищожаване на бракувани и залежали химикали, бои, органични и неорганични опасни отпадъци.

Събиране на отработени масла

Фирма “РЕМСИ-Е” ЕООД събира годишно над 150 тона отработени масла, които биват предадени за повторна преработка и последващо ползване в различни направления.

Дегазация и обезопасяване, пропарване на автоцистерни

Фирмата предлага услугата “дегазация и обезопасяване на резервоари”, която е необходима когато ще се извършват ремонтни дейности по резервоар съдържал гориво.

Калибровка

Извършваме калибровка на резервоарите по два метода – обемен и изчислителен, като изготвяме калибровъчна таблица на резервоара посредством специализиран разходомер.

Измерване на взривоопасни концентрации и изготвяне на протоколи

Прецизно измерване на взривоопасни концентрации на газове и прахове с два вида газанализатори. След провеждане на измерването се изготвят необходимите протоколи.

Дезинфекция, Почистване и Пропарване Ж.П. Вагони и Ж.П. Цистерни. Дезинфекция на Камиони за превоз на храни и превоз на животни, хладилни ремаркета

Професионална дезинфекция, почистване и пропарване Ж.П. Вагони и Ж.П. Цистерни. Извършваме дезинфекция на камиони за превоз на храни и превоз на животни, както и на хладилни ремаркета.

Почистване на кало-масло уловители (КМУ), маслени и водни сепаратори замърсени с нефтопродукти почви

Разполагаме със съоръжения и технологии за почистване на замърсени с нефтопродукти почви и всякакви разливи и замърсявания с петролни продукти.

Обследване и ултразвукова дебелометрия на резервоари и съоражения

Разполагаме със съвременна техника за обследване и ултразвукова дебелометрия на резервоари и съоръжения.