0885 935 417, 0894 304 371, 0894 304 372 office@remsi-e.com

Дегазация и обезопасяване, пропарване на автоцистерни

Дегазация и обезопасяване, пропарване на автоцистерни

Фирма “РЕМСИ-Е” предлага услугата “дегазация на резервоари”.
Дегазация на р-ра е необходима когато ще се извършват ремонтни дейности по резервоар съдържал гориво, свързани с огневи работи, демонтаж или монтаж, песъкоструене и др. За извършване на дегазация на резервоара, предварително се налага той да бъде почистен. Дегазацията се извършва посредством пропарване или обработка на вътрешната повърхност с химикал и вентилация. Разполагаме с мобилен взривозащитен вентилатор с дебит 60000 куб. м. за час. За проверка на взривоопасните концентрации в р-ра след дегазацията извършваме измерване с газ анализатор и представяме протокол