0885 935 417, 0894 304 371, 0894 304 372 office@remsi-e.com

РЕМСИ-Е

Почистване на резервоари и

транспортиране на течни горива.

Почистване на резервоари

Фирмата е специализирала в почистването на всякакви резервоари от горива.

Дегазация и обезопасяване

Дегазация на резервоара е необходима когато ще се извършват ремонтни дейности.

Ремонт

Фирма “РЕМСИ-Е” разполага с високо квалифицирани специалисти извършващи всякакви ремонти.

Събиране на всички опасни отпадъци

Събиране, транспорт и унищожаване на бракувани и залежали химикали, бои и др.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ФИРМА РЕМСИ-Е ЕООД

Фирма “Ремси-Е” ЕООД  е наследник на фирма Ремси ЕТ която е основана през 1993 г.

Дългогодишния опит и квалификацията на нашите специалисти ни дават предимство при решаването на проблеми свързани с безаварийното и качествено извършване на поставените задачи.

ЗАЩО СЕ НАЛАГА ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИ

При нормалната експлоатация в резервоарите се събират различни видове примеси, които развалят качеството на съхранявания продукт. Тези примеси могат да бъдат от най-различно естество. Най-често се срещат уайки и емулсии които се натрупват на дъното и  съдържат вода, тежки фракции от съхранявания продукт, ръжда, механични примеси и др. 

ЦЕЛИТЕ, КОИТО СТОЯТ ПРЕД НАС

Повишаване на нивото на безопасност

Усъвършенстване на технологията за почистване

Увеличаване на ефективността и намаляване на разходите

Обезвреждане на опасните отпадъци

Защита здравето на работниците и опазване на околната среда

Имате специално задание, което искате да възложите на нас?

Не се колебайте – доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!

Свържете се с нас